NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform GDPR (General Data Protection Regulation) – Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 – Actul normativ naţional privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L., operator  de date cu caracter personal prin intermediul funcțiilor website-ului www.hotel-altus.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este operarea rezervării serviciilor turistice, facturarea serviciilor turistice solicitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor persoanelor vizate și a bunurilor operatorului, precum și a imprejmuirilor afectate acestora.
Sunteţi  obligat(ă) să furnizaţi datele Dumneavoastră cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru operarea rezervării serviciilor turistice, facturării serviciilor turistice solicitate și asigurării pazei și securității bunurilor și valorilor Dumneavoastră și ale operatorului de servicii turistice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea rezervării și plății serviciilor turistice .
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate, la cerere, numai autoritatilor statului îndreptățite prin lege.
Conform legii, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L., Str. Principală, nr. 1098, Praid, Jud. Harghita, cu confirmare de primire sau prin email la adresa: altus.praid@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre Dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Definiții:

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată dupa criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent daca este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/ sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. poate colecta de la Dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul Dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul Dumneavoastră tacit (înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zona supravegheata video”). Spațiile supravegheate video sunt căile de acces, recepția și holurile hotelului, parcarea și împrejmuirile aferente hotelului.

Formularul de solicitare ofertă/ comandă-rezervare cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta pentru rezervarea serviciilor turistice și apoi facturarea serviciilor.
Aceste informații sunt prelucrate numai de persoanele care se ocupă de rezervări offline/ online, potrivit organigramei societății. Aceste persoane au obligația de a utiliza datele Dumneavoastră cu caracter personal furnizate cu ocazia completării formularului de solicitare/ rezervare numai în interes de serviciu.

De asemenea, în cazul în care utilizatorul decide achiziționarea pachetului turistic solicitat, datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise securizat compartimentelor recepție și contabilitate pentru întocmirea documentelor contabile conform legii.
Persoanelor care intră în contact cu datele Dumneavoastră cu caracter personal le este interzisă utilizarea acestor date în afara serviciului, precum și comunicarea acestor date către terțe persoane.

Folosim datele cu caracter personal colectate în urmatoarele scopuri:

 • Pentru confirmarea comenzii formulate
 • Pentru a vă anunța actualizările legate de oferte, servicii, condiții asigurate, servicii noi oferite
 • Pentru a livra documentele financiar contabile aferente serviciilor pe care le-ați cerut sau achiziționat
 • Pentru a ne ajuta să vă transmitem cea mai bună ofertă pentru solicitarea Dumneavoastră
 • Pentru a soluționa cererile și reclamațiile Dumneavoastră

S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau daca există o solicitare din partea Dumneavoastră în acest sens.
Atunci când suntem solicitați să furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. nu folosește datele cu caracter personal pentru realizarea de date statistice.
Datele cu caracter personal comunicate de turiști/ agenții de turism care conțin date cu caracter personal despre turiști sunt prelucrate numai pentru a contracta servicii turistice și a emite documente financiar-contabile în vederea efectuării/ operării plăților serviciilor comandate.

Legături externe
Site-ul www.hotel-altus.ro poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L., website-uri pe care credem ca le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/ vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de ARIEL TURISM SERV.

Minori
S.C ARIEL TURISM SERV S.R.L. nu vinde produse și/ sau servicii care să fie cumpărate de către minori. S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/ servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate
Daca aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dacă doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați la adresa de email info@hotel-altus.ro.

Legislație
Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul S.C. ARIEL TURISM SERV S.R.L. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească, potrivit dreptului comun.